Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesi

Ürün Güvenlilik Değerlendirme Raporu(ÜGR); Bir kozmetik ürün için ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyeleri, ürünün kullanımına sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruziyet özellikleri göz önünde bulundurularak Kozmetik Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince bitmiş üründe yapılan değerlendirme raporudur.

Bir Ürün Güvenlilik Değerlendirme Raporu(ÜGR);

a) Doğru ve net olarak hazırlanmalı; iyi tartışılmış ve kolayca anlaşılabilir olmalıdır.

b) Yapısı ve içeriği ilgili kılavuzdaki başlıkların gerekliliklerini yansıtmalıdır.

c) Eğer bilgi doğrudan dokümanda yer almıyorsa bir referans ya da erişilebilir bir kaynak sağlanmalıdır.

Ürün Bilgi Dosyası (ÜBD-PIF), Piyasaya sürülecek tüm kozmetik ürünler için, hammadde ve ambalaj malzemesi ile ilgili dokümanların (MSDS, analiz sertifikaları vb.), bitmiş ürünün güvenliliğine dair raporların, ürün etiketlerinin, üretim prosesine ilişkin bilgilerin vb. yer aldığı ve Kozmetik Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Türkiye’de yerleşik bir adreste bulundurulması zorunlu bir dosyadır.

Üretici, kozmetik ürün bilgi dosyasını ilgili kozmetik ürünün son serisinin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süre ile muhafaza etmek zorundadır.

Ürün bilgi dosyasının muhafazasında bilginin güncel ve doğru olması gerekmektedir. Her değişiklik ürün bilgi dosyasına aktarılmalıdır. Kozmetik ürün ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda ise değişikliğe ilaveten nedeni dosyada yer almalıdır.

Ürün bilgi dosyası; kozmetik ürün formülasyonunda değişiklik, ciddi istenmeyen etki vb. durumlarda bu hususlara uygun olarak güncellenmelidir.

GHC FASON; Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz çerçevesinde yasal zorunluluk olan değerlendirme raporlarınızı en hızlı ve doğru şekilde hazırlar, sertifikalı ve imzalı olarak tarafınıza posta yoluyla gönderir. Ürünleriniz ile ilgili bütün formülasyon ve prosesleriniz Gizlilik Sözleşmemiz ile güvence altındadır.