Sorumlu TeknikEleman (STE)

Kozmetik Yönetmeliği Madde 13 gereği Kozmetik Marka sahibinin uygun seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir. 

Kozmetik Mevzuatı gereği firmalar sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam edilmeden işletilemez. 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu gereği hizmetin gerektirdiği nitelikte personeli istihdam etmeyen üreticiye on bin Türk Lirası para cezası verilir.

GHC FASON- firmanızın Sağlık Bakanlığı’na kayıt süreçlerinden kozmetik ürün bildirimlerine, kozmetik ürünlerin sahip olması gereken ürün güvenlilik raporlarının hazırlanmasından ihracat seritifikalarının temin edilmesine kadar bütün süreçlerde destek ve Sorumlu Müdür hizmeti sunmaktadır.