Kozmetik Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi: Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen bir projedir.

ÜTS’nin Amacı Nedir?

  • Tıbbi Cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına almak,
  • Bu ürünleri izlemek için alta yapı oluşturmak,
  • Hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak
  • Denetimlerin sağlıklı ve etkin yürütülmesini sağlamak,
  • Ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını sağlamak,
  • Güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını sağlamak

5324 sayılı Kozmetik Kanunu gereğince kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa bildiriminin yapılması zorunludur.

GHC FASON; firmanızın Sağlık Bakanlığı sistemine kayıt işlemlerinden kozmetik ürün bildirimlerinize, ihracat sertifikalarınızın oluşturulmasından bütün Ürün Takip Sistemi kontrollerine kadar hizmet vermektedir.